Publiskojamā informācija

Informācija par paziņotajām kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm

Informācija par paziņotajām kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm

Informācija par paziņotajām kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm 2

Informācija par paziņotajām kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm 3

Informācija par paziņotajām kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm 4

Informācija par paziņotajām kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm 2023

Informācija par paziņotajām kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm_2024

Valdes reglaments

Ziedojumu davinājumu kartība