Par mums

SIA “ORNAMENTS”

SIA „ORNAMENTS” ir Augšdaugavas novada domes 100% kapitālsabiedrība. Sabiedrība izveidota 1992. gada 19. martā.

Sabiedrības valdes loceklis ir Jurijs Altāns.

SIA „ORNAMENTS” ir daudznozaru komunālo pakalpojumu sniedzējs, kas Augšdaugavas novada Ilūkstes pilsētas un lauku administratīvajā teritorijā nodrošina centralizēto ūdensapgādes un kanalizacijas pakalpojumus, veic dzīvojamo ēku apsaimniekošanu un veic siltumenerģijas ražošanu, pārvadi, sadali un realizāciju.

Vienlaicīgi sabiedrība nodarbojas ar skolēnu pārvadāšanu, novada ceļu uzturēšanu un remontdarbiem.

Uzņēmuma valde

Īpašuma struktūra

SIA “ORNAMENTS” statūti

SIA “Ornaments” darba samaksas un sociālo garantiju nolikums

SIA “Ornaments” finansējums no Valsts un pašvaldības budžeta

Ziedojumi

Kapitālsabiedribas rādītāji 2016-2020

SIA “Ornaments” nodokļi un VSAOI 2016-2020