Par mums

SIA “ORNAMENTS”

SIA „ORNAMENTS” ir Augšdaugavas novada domes 100% kapitālsabiedrība. Sabiedrība izveidota 1992. gada 19. martā.

Sabiedrības valdes loceklis ir Andrejs Jeršovs.

SIA „ORNAMENTS” ir daudznozaru komunālo pakalpojumu sniedzējs, kas Augšdaugavas novada Ilūkstes pilsētas un lauku administratīvajā teritorijā nodrošina centralizēto ūdensapgādes un kanalizacijas pakalpojumus, veic dzīvojamo ēku apsaimniekošanu un veic siltumenerģijas ražošanu, pārvadi, sadali un realizāciju.

Vienlaicīgi sabiedrība nodarbojas ar skolēnu pārvadāšanu, novada ceļu uzturēšanu un remontdarbiem.

 

Īpašuma struktūra

SIA “ORNAMENTS” statūti (jaunā redakcijā 21.03.2022)

SIA “ORNAMENTS” statūti

SIA “Ornaments” darba samaksas un sociālo garantiju nolikums

SIA ORNAMENTS Darba samaksas un sociālo garantiju nolikums 2023

 

SIA “Ornaments” finansejums no Valsts un pasvaldibas budzeta 2021 gada

SIA “Ornaments” finansējums no Valsts un pašvaldības budžeta

Ziedojumi

Kapitālsabiedribas rādītāji 2016-2020

SIA “Ornaments” nodokļi un VSAOI 2021

SIA “Ornaments” nodokļi un VSAOI 2016-2020

VSAOI 2022

Vidējā termiņa darbības stratēģija 2022.-2026.gadam

Pretkorupcijas_pasākumu_plāns_2022_2025