VAKANCE

Vakance SIA “ORNAMENTS” valdes locekļa amatam: https://www.augsdaugavasnovads.lv/novads/aktualitates/jaunumi/vakanc-valdes-locekla-amatam/

ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU TARIFI!

SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULATORS ir apstiprinājis  SIA “ORNAMENTS” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus (bez PVN): Tarifa nosaukums Darbības periods Tarifs (EUR/m3 bez PVN) ūdens pakalpojumu tarifs 01.05.2023.-30.04.2024. 1,28 EUR/m3 kanalizācijas pakalpojumu tarifs 01.05.2023.-30.04.2024. 2,01 EUR/m3 ūdens pakalpojumu tarifs no 01.05.2024. – uz nenoteiktu laiku 1,25 EUR/m3 kanalizācijas pakalpojumu tarifs no 01.05.2024. – uz nenoteiktu laiku 1,76 EUR/m3 Saite uz pilno lēmuma tekstu:  …

Šēderes, Pašulienes un Raudas ciemu, Šēderes pagastā, Eglaines un Baltmuižas ciemu, Eglaines pagastā un Pilskalnes ciema, Pilskalnes pagastā iedzīvotāju ievērībai

SIA “ORNAMENTS” informē, ka saskaņā ar 14.11.2017. Ministru kabineta noteikumiem Nr.671 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”, 2022.gada 23.septembrī  no plkst. 9.00 un 15.00 notiks ūdensapgādes sistēmas profilaktiskā dezinfekcija. Ūdeni pirms lietošanas uzturā ieteicams uzvārīt! Dezinfekcijas laikā ir iespējami dzeramā ūdens padeves traucējumi, kā arī iespējama īslaicīga ūdens duļķainība. Atvainojamies par …

VAKANCE

SIA “ORNAMENTS” Jelgavas  iela 21, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447 aicina darbā galveno grāmatvedi (profesijas kods 2422 21) Darba pienākumi: Grāmatvedības un uzskaites procesa organizēšana, kārtošana un kontrole atbilstoši LR likumdošanai; Gada pārskata sagatavošana; Dažādu finanšu grāmatvedības atskaišu un pārskatu sagatavošana vadībai un valsts institūcijām; Ikdienas grāmatvedības procesa organizēšana (bankas operācijas, darbs ar debitoriem un kreditoriem, pamatlīdzekļu uzskaite, …

Šēderes, Pašulienes un Raudas ciemu, Šēderes pagastā, Eglaines un Baltmuižas ciemu, Eglaines pagastā un Pilskalnes ciema, Pilskalnes pagastā iedzīvotāju ievērībai

   SIA “ORNAMENTS” informē, ka saskaņā ar 14.11.2017. Ministru kabineta noteikumiem Nr.671 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”, 2022.gada 17.jūnijā  no plkst.9.00 un 16.00 notiks ūdensapgādes sistēmas profilaktiskā dezinfekcija. Ūdeni pirms lietošanas uzturā ieteicams uzvārīt! Dezinfekcijas laikā ir iespējami dzeramā ūdens padeves traucējumi, kā arī iespējama īslaicīga ūdens duļķainība. Atvainojamies par …

Par kavējuma naudu

SIA “Ornaments” informē, ka sākot no 2022.gada 1.jūnija, par laicīgi neveiktajiem maksājumiem un atbilstoši savstarpēji noslēgtajiem līgumiem, tiks aprēķinātā kavējuma nauda. Lūgums par pakalpojumiem norēķināties laicīgi!!!

Vakance

SIA “ORNAMENTS” Jelgavas  iela 21, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447 aicina darbā galveno grāmatvedi (profesijas kods 2422 21) Darba pienākumi: Grāmatvedības un uzskaites procesa organizēšana, kārtošana un kontrole atbilstoši LR likumdošanai; Gada pārskata sagatavošana; Dažādu finanšu grāmatvedības atskaišu un pārskatu sagatavošana vadībai un valsts institūcijām; Ikdienas grāmatvedības procesa organizēšana (bankas operācijas, darbs ar debitoriem un kreditoriem, pamatlīdzekļu uzskaite, …

Pazinojums par siltumapgādes tarifu Pašulienes ciemā

SIA “ORNAMENTS” informē , ka ar Augšdaugavas novada domes 2022.gada 31.marta lēmumu Nr. 534 “Par siltumenerģijas tarifa noteikšanu Pašulienes ciemā” tika apstiprināts siltumenerģijas tarifs 54,53 EUR/MWh (bez PVN), kas stāsies spēkā no 2022.gada 1.maija. Tarifa palielinājums saistīts ar kurināmā izmaksu palielinājumu.