Šēderes, Pašulienes un Raudas ciemu, Šēderes pagastā, Eglaines un Baltmuižas ciemu, Eglaines pagastā un Pilskalnes ciema, Pilskalnes pagastā iedzīvotāju ievērībai

   SIA “ORNAMENTS” informē, ka saskaņā ar 14.11.2017. Ministru kabineta noteikumiem Nr.671 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”, 2022.gada 17.jūnijā  no plkst.9.00 un 16.00 notiks ūdensapgādes sistēmas profilaktiskā dezinfekcija. Ūdeni pirms lietošanas uzturā ieteicams uzvārīt! Dezinfekcijas laikā ir iespējami dzeramā ūdens padeves traucējumi, kā arī iespējama īslaicīga ūdens duļķainība. Atvainojamies par …

Par kavējuma naudu

SIA “Ornaments” informē, ka sākot no 2022.gada 1.jūnija, par laicīgi neveiktajiem maksājumiem un atbilstoši savstarpēji noslēgtajiem līgumiem, tiks aprēķinātā kavējuma nauda. Lūgums par pakalpojumiem norēķināties laicīgi!!!

Vakance

SIA “ORNAMENTS” Jelgavas  iela 21, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447 aicina darbā galveno grāmatvedi (profesijas kods 2422 21) Darba pienākumi: Grāmatvedības un uzskaites procesa organizēšana, kārtošana un kontrole atbilstoši LR likumdošanai; Gada pārskata sagatavošana; Dažādu finanšu grāmatvedības atskaišu un pārskatu sagatavošana vadībai un valsts institūcijām; Ikdienas grāmatvedības procesa organizēšana (bankas operācijas, darbs ar debitoriem un kreditoriem, pamatlīdzekļu uzskaite, …

Pazinojums par siltumapgādes tarifu Pašulienes ciemā

SIA “ORNAMENTS” informē , ka ar Augšdaugavas novada domes 2022.gada 31.marta lēmumu Nr. 534 “Par siltumenerģijas tarifa noteikšanu Pašulienes ciemā” tika apstiprināts siltumenerģijas tarifs 54,53 EUR/MWh (bez PVN), kas stāsies spēkā no 2022.gada 1.maija. Tarifa palielinājums saistīts ar kurināmā izmaksu palielinājumu.

Par SIA “ORNAMENTS” komunālo pakalpojumu rēķinu apmaksas iespējām

Par SIA “ORNAMENTS” komunālo pakalpojumu rēķinu apmaksas iespējām SIA “ORNAMENTS” informē, ka sākot ar šī gada 4.martu rēķinus par komunālajiem pakalpojumiem būs iespējams apmaksāt TOP (Firma Madara 89) veikalu kasēs (tikai tos, kas izrakstīti pēc 01.03.2022.): mini top! – Dzirksteles, Bebrenes pagasts; top! – Pilskalnes iela 2A, Ilūkste; mini top! – Tirgus laukums 22, Subate …

Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Pašulienē 4, Šēderes pagastā, Augšdaugavas novadā.

2021.gada 6.maijā  tika parakstīts līgums Nr.160282/DME0000260, DME projekta Nr. DME 0000260, ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības finansējuma Pašulienes 4, Šēderes pagastā, Augšdaugavas novadā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai. Projekta ietvaros tiek veikta ārsienu, pagraba un bēniņu pārseguma siltināšana, logu, durvju nomaiņa dzīvokļos un kāpņu telpā, un apkures sistēmas rekonstrukcija. Kopējās projekta izmaksas EUR 594 625,20 …

Priecīgus ziemassvētkus!

Lai Ziemassvētku prieks valda katrā no mums,Lai sirds siltums sasilda ikvienu,ko satiekam savā ceļā,Lai acis saskata gaišumu,kas paveras,dāvājot tikai labu,Lai Jaungada brīnums vispirms notiek mūsos… Vēlam jums gaišus, priecīgus un mīlestības pilnus Ziemassvētkus!Lai Jaunā gadā prātam un rokām netrūkst darba, dvēselei – miera, sirdij – mīlestības!                                                                                             Novēl SIA „ORNAMEMNTS” kolektīvs

Labdien!

SIA ORNAMENTS, klientu ērtībām un informācijas apmaiņai 2021.gadā uzsāk mājas lapas izveidi, kura tuvākajā laikā tiks papildināta ar informāciju. Ar cieņu, SIA ORNAMENTS administrācija