Cienījamie Augšdaugavas novada iedzīvotāji!

Pamatojoties uz 13.12.2023. Augšdaugavas novada pašvaldības Dzīvokļa jautājumu komisijas lēmumiem “Par dzīvojamās telpas īres līguma grozīšanu sakarā ar īres līguma termiņa noteikšanu” un sakarā ar dzīvojamās telpas īres līgumu pārslēgšanu ar SIA “ORNAMENTS” aicinām Jūs laika posmā no 2024. gada 24. janvāra līdz 2024. gada 31. janvārim ierasties noslēgt Dzīvojamās telpas īres līgumus.

1) Ilūkstes iedzīvotāju Dzīvojamās telpas īres līgumu parakstīšana norisināsies Ilūkstes pilsētas pārvaldē, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (adrese: Brīvības iela 7, Ilūkste, Augšdaugavas nov.)

2) Šēderes pagasta iedzīvotāju Dzīvojamās telpas īres līguma parakstīšana norisināsies Šēderes pagasta pārvaldē (adrese: Alejas iela 4, Šēderē, Šēderes pag., Augšdaugavas nov.)

3) Eglaines pagasta iedzīvotāju Dzīvojamās telpas īres līguma parakstīšana norisināsies Eglaines pagasta pārvaldē (adrese: Stendera iela 7, Eglaine, Augšdaugavas nov.)

4) Subates pilsētas un Prodes pagasta iedzīvotāju Dzīvojamās telpas īres līguma parakstīšana norisināsies Subates apvienības pārvaldē (adrese: Tirgus laukums 20, Subate, Augšdaugavas nov.)

5) Bebrenes pagasta iedzīvotāju Dzīvojamās telpas īres līguma parakstīšana norisināsies Bebrenes pagasta pārvaldē (adrese:  „Pagastmāja”, Bebrene, Augšdaugavas nov.)

6) Dvietes pagasta iedzīvotāju Dzīvojamās telpas īres līguma parakstīšana norisināsies Dvietes pagasta pārvaldē (adrese: “Pagasta pārvalde”, Dviete,  Dvietes pag., Augšdaugavas nov.)

 

Lūdzam līdzi ņemt personu apliecinošu dokumentu un 13.12.2023. Augšdaugavas novada pašvaldības Dzīvokļa jautājumu komisijas lēmumu “Par dzīvojamās telpas īres līguma grozīšanu sakarā ar īres līguma termiņa noteikšanu”.

 

Papildus informācija:

Ja vēlaties parakstīt Dzīvojamās telpas īres līgumu citā Jums ērtā laikā, tad nāciet uz SIA “ORNAMENTS” (adrese: Jelgavas iela 21, Ilūkste, Augšdaugavas novads), iepriekš par ierašanos informējot pa tālruni 65462157 vai rakstot e-pastā: ornaments@ilukste.lv.

Ja vēlaties parakstīt Dzīvojamās telpas īres līgumu ar drošu elektronisko parakstu,   nosūtiet informāciju e-pastā: ornaments@ilukste.lv.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *