Iepirkumi

2019.gada 1.janvārī stājas spēkā grozījumi Publisko iepirkumu likumā (PIL), paredzot, ka pircēja profils ir internetā publiski pieejama pasūtītāja vietne valsts elektroniskās informācijas sistēmā (EIS).
Turpmākā informācija par Ilūkstes novada pašvaldības organizētajiem iepirkumiem meklējama vietnē www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1388

Paziņojuma datumsNr.Līguma priekšmets (tehniskā specifikācija)Piedāvājuma iesniegšanas termiņšLīgumsLēmuma pieņemšanas datums
07.12.2021ORN2021/CA-3Cenu aptauja ”Koksnes šķeldas piegāde siltumenerģijas ražošanai”20.12.2021Paziņojums par pieņemto lēmumu
28.10.2021ORN2021/CA-2Cenu aptauja ”Koksnes šķeldas piegāde siltumenerģijas ražošanai”08.11.2021Paziņojums par pieņemto lēmumu
23.09.2021ORN2021/CA-1Cenu aptauja ”Koksnes šķeldas piegāde siltumenerģijas ražošanai”01.10.2021
08.09.2020ORN2020/CA-2Cenu aptauja ”Koksnes šķeldas piegāde siltumenerģijas ražošanai”18.09.2020Paziņojums par pieņemto lēmumu
11.08.2020Cenu aptauja ORN2020/CA-1“Būvuzraudzības pakalpojumi iepirkuma ietvaros plānotajiem būvdarbiem „Biomasas (šķeldas) katlu mājas būvprojekta izstrāde, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana Ilūkstes novada Dvietē”18.08.2020Paziņojums par pieņemto lēmumu
06.02.2020Atklātā mutiskā izsoleKustamās mantas atklātā mutiskā izsole ar augšupejošu soli27.02.2020
04.02.2020ORN2020/1Biomasas (šķeldas) katlu mājas būvprojekta izstrāde, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana Ilūkstes novada Dvietē Skaidrojums06.03.2020Paziņojums par pieņemto lēmumu
01.10.2019ORN 2019/7Biomasas (šķeldas) katlu mājas būvprojekta izstrāde, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana Ilūkstes novada Dvietē.01.11.201914.11.2019 Pārtraukts, sakarā ar to, ka finanšu piedāvājumi pārsniedz pasūtītāja finansiālās iespējas
10.07.2019ORN2019/6Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Gagarina ielā 6, Eglainē, Ilūkstes novads jumta konstrukciju un seguma remonts24.07.2019
28.06.2019ORN2019/5Katlu mājas būvprojekta izstrāde, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana05.08.201926.08.2019. Iepirkums noslēdzies bez rezultāta. Netika iesniegts neviens piedāvājums.