Iepirkumi

2019.gada 1.janvārī stājas spēkā grozījumi Publisko iepirkumu likumā (PIL), paredzot, ka pircēja profils ir internetā publiski pieejama pasūtītāja vietne valsts elektroniskās informācijas sistēmā (EIS).
Turpmākā informācija par SIA “ORNAMENTS” organizētajiem iepirkumiem meklējama vietnē : https://www.eis.gov.lv/EIS/

Paziņojuma datumsNr.Līguma priekšmets (tehniskā specifikācija)Piedāvājuma iesniegšanas termiņšLīgumsLēmuma pieņemšanas datums
19.12.2023ORN/2023/CA/6“Malkas piegāde SIA "ORNAMENTS" siltumenerģijas ražošanai 2023./2024. gada apkures sezonā”
27.12.2023Paziņojums par lēmuma pieņemšanu_CA_6
07.08.2023ORN/2023/CA/5Koksnes šķeldas piegāde siltumenerģijas ražošanai 2023./2024. gada apkures sezonā25.08.2023Paziņojums par lēmuma pieņemšanu CA 5
10.05.2023ORN/2023/CA/3“Ultraskaņas siltumskaitītāju piegāde”  25.05.2023DocScan.Paziņojums CA3
10.05.2023ORN/2023/CA/4“MATERIĀLU PIEGĀDE”25.05.2023DocScan.Paziņojums CA4
18.04.2023ORN/2023/CA/2Revidentu pakalpojumi 2023. gada pārskata revīzijai28.04.2023
12.04.2023ORN2023/CA/1Dūmvadu, tās pakāju,  ventilācijas kanālu un APKURES Ierīču tīrīšanas darbi  SIA “ORNAMENTS” vajadzībām27.04.2023ProtokolsCA3_1 27.04.2023. Cenu aptauja izbeigta neizvēloties nevienu pretendentu.
27.03.2023ORN 2023/NP/2KOPLIETOŠANAS LOGU UN ĀRDURVJU NOMAIŅA DAUDZDZĪVOKĻU MĀJAS KASTAŅU IELĀ 38, ILŪKSTĒ, AUGŠDAUGAVAS NOVADĀ, KOPLIETOŠANAS TELPĀS17.04.2023
21.03.2023CA/2023/1Cenu aptauja "Revidentu pakalpojumi 2023. gada pārskata revīzijai"    31.03.2023. komisijas sēdē nolemts veikt atkārtotu tirgus izpēti. Protokols
09.03.2023ORN 2023/NP/1DŪMVADU, TĀS PAKĀJU, VENTILĀCIJAS KANĀLU UN APKURES IERĪČU TĪRĪŠANAS DARBI SIA “ORNAMENTS” VAJADZĪBĀM28.03.2023Pārtraukts 28.03.2023. www.eis.gov.lv
04.08.2022ORN2022/CA-4Cenu aptaujai „Kurināmās  šķeldas piegāde siltumenerģijas ražošanai” 18.08.2022Paziņojums par lēmuma pienemsanu