Iepirkumi

2019.gada 1.janvārī stājas spēkā grozījumi Publisko iepirkumu likumā (PIL), paredzot, ka pircēja profils ir internetā publiski pieejama pasūtītāja vietne valsts elektroniskās informācijas sistēmā (EIS).
Turpmākā informācija par SIA “ORNAMENTS” organizētajiem iepirkumiem meklējama vietnē : https://www.eis.gov.lv/EIS/

Paziņojuma datumsNr.Līguma priekšmets (tehniskā specifikācija)Piedāvājuma iesniegšanas termiņšLīgumsLēmuma pieņemšanas datums
04.08.2022ORN2022/CA-3Cenu aptaujai „Kurināmās  šķeldas iegāde Dvietes ciema katlu mājai 2022./2023. gada apkures sezonai”18.08.2022.Paziņojums par lēmuma pienemsanu
20.07.2022ORN2022/CA-2Cenu aptaujai „Kurināmās  šķeldas iegāde Sventes ciema katlu mājai 2022./2023. gada apkures sezonai”05.08.2022Paziņojums par lēmuma pienemsanu
30.06.2022ORN2022/CA-1Cenu aptaujai „Kurināmās  šķeldas iegāde Sventes ciema katlu mājai 2022./2023. gada apkures sezonai”15.07.2022Paziņojums par pieņemto lēmumu
07.12.2021ORN2021/CA-3Cenu aptauja ”Koksnes šķeldas piegāde siltumenerģijas ražošanai”20.12.2021Paziņojums par pieņemto lēmumu
28.10.2021ORN2021/CA-2Cenu aptauja ”Koksnes šķeldas piegāde siltumenerģijas ražošanai”08.11.2021Paziņojums par pieņemto lēmumu
23.09.2021ORN2021/CA-1Cenu aptauja ”Koksnes šķeldas piegāde siltumenerģijas ražošanai”01.10.2021
08.09.2020ORN2020/CA-2Cenu aptauja ”Koksnes šķeldas piegāde siltumenerģijas ražošanai”18.09.2020Paziņojums par pieņemto lēmumu
11.08.2020Cenu aptauja ORN2020/CA-1“Būvuzraudzības pakalpojumi iepirkuma ietvaros plānotajiem būvdarbiem „Biomasas (šķeldas) katlu mājas būvprojekta izstrāde, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana Ilūkstes novada Dvietē”18.08.2020Paziņojums par pieņemto lēmumu
06.02.2020Atklātā mutiskā izsoleKustamās mantas atklātā mutiskā izsole ar augšupejošu soli27.02.2020
04.02.2020ORN2020/1Biomasas (šķeldas) katlu mājas būvprojekta izstrāde, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana Ilūkstes novada Dvietē Skaidrojums06.03.2020Paziņojums par pieņemto lēmumu