ORN2022/CA-1

Izziņošanas datums 30.06.2022.
Pasūtītājs SIA “ORNAMENTS”
Iepirkuma nosaukums Cenu aptaujai „Kurināmās  šķeldas iegāde Sventes ciema katlu mājai 2022./2023. gada apkures sezonai”Cenu aptauja ”Koksnes šķeldas piegāde siltumenerģijas ražošanai”
Cenu aptaujas ID ORN2022/CA-1
Kontaktpersona SIA “ORNAMENTS” valdes loceklis Jurijs Altāns tel.nr.26402197,

e-pasta adrese: ornaments@ilukste.lv

Iesniegšanas termiņš 15.07.2022. plkst.11.00
Pieteikumi jāiesniedz SIA ”ORNAMENTS” Jelgavas ielā 21, Ilūkstē, personīgi, pasta sūtījumā vai elektroniski uz  e-pastu ornaments@ilukste.lv

 

ORN2022/CA-1_Pielikumi