ORN2022/CA-2

Izziņošanas datums 20.07.2022
Pasūtītājs SIA “ORNAMENTS”
Iepirkuma nosaukums Cenu aptaujai „Kurināmās  šķeldas iegāde Sventes ciema katlu mājai 2022./2023. gada apkures sezonai”www.eis.gov.lv/85595
Cenu aptaujas ID ORN2022/CA-2
Kontaktpersona SIA “ORNAMENTS” valdes loceklis Jurijs Altāns tel.nr.26402197,

e-pasta adrese: ornaments@ilukste.lv

Iesniegšanas termiņš 05.08.2022. plkst.11.00
Pieteikumi jāiesniedz SIA ”ORNAMENTS” Jelgavas ielā 21, Ilūkstē, personīgi, pasta sūtījumā vai elektroniski uz  e-pastu ornaments@ilukste.lv

Paziņojums par lēmuma pienemsanu

ORN2022/CA-2_Pielikumi