ORN2022/CA-3

 

Izziņošanas datums 04.08.2022
Pasūtītājs SIA “ORNAMENTS”
Iepirkuma nosaukums Cenu aptaujai „Kurināmās  šķeldas iegāde Dvietes ciema katlu mājai 2022./2023. gada apkures sezonai”, www.eis.gov.lv/86422
Cenu aptaujas ID ORN2022/CA-3
Kontaktpersona SIA “ORNAMENTS” valdes loceklis Jurijs Altāns tel.nr.26402197,

e-pasta adrese: ornaments@ilukste.lv

Iesniegšanas termiņš 18.08.2022. plkst.11.00
Pieteikumi jāiesniedz SIA ”ORNAMENTS” Jelgavas ielā 21, Ilūkstē, personīgi, pasta sūtījumā vai elektroniski uz  e-pastu ornaments@ilukste.lv

 

ORN2022/CA-3_Pielikumi