ORN2022/CA-4

Izziņošanas datums 04.08.2022
Pasūtītājs SIA “ORNAMENTS”
Iepirkuma nosaukums Cenu aptaujai „Kurināmās  šķeldas piegāde siltumenerģijas ražošanai” , www.eis.gov.lv/86428 (Pašuliene, Šēdere, Bebrene)
Cenu aptaujas ID ORN2022/CA-4
Kontaktpersona SIA “ORNAMENTS” valdes loceklis Jurijs Altāns tel.nr.26402197,

e-pasta adrese: ornaments@ilukste.lv

Iesniegšanas termiņš 18.08.2022. plkst.13.00
Pieteikumi jāiesniedz SIA ”ORNAMENTS” Jelgavas ielā 21, Ilūkstē, personīgi, pasta sūtījumā vai elektroniski uz  e-pastu ornaments@ilukste.lv

 

ORN2022/CA-4_Pielikumi