Iepirkumi

2019.gada 1.janvārī stājas spēkā grozījumi Publisko iepirkumu likumā (PIL), paredzot, ka pircēja profils ir internetā publiski pieejama pasūtītāja vietne valsts elektroniskās informācijas sistēmā (EIS).
Turpmākā informācija par SIA “ORNAMENTS” organizētajiem iepirkumiem meklējama vietnē : https://www.eis.gov.lv/EIS/

Paziņojuma datumsNr.Līguma priekšmets (tehniskā specifikācija)Piedāvājuma iesniegšanas termiņšLīgumsLēmuma pieņemšanas datums
01.10.2019ORN 2019/7Biomasas (šķeldas) katlu mājas būvprojekta izstrāde, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana Ilūkstes novada Dvietē.01.11.201914.11.2019 Pārtraukts, sakarā ar to, ka finanšu piedāvājumi pārsniedz pasūtītāja finansiālās iespējas
10.07.2019ORN2019/6Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Gagarina ielā 6, Eglainē, Ilūkstes novads jumta konstrukciju un seguma remonts24.07.2019
28.06.2019ORN2019/5Katlu mājas būvprojekta izstrāde, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana05.08.201926.08.2019. Iepirkums noslēdzies bez rezultāta. Netika iesniegts neviens piedāvājums.
02.05.2019Otreizēja mutiska izsole ar augšupejošu soliNedzīvojamā ēka – veikals, Pilskalnes ielā 7A, Ilūkstē nomas tiesību izsole10.05.2019
15.04.2019IzsoleNeapdzīvojamas ēkas – veikala, Pilskalnes ielā 7A, Ilūkstē nomas tiesību izsole25.04.201926.04.2019. Izsole, atzīta par nenotikušu, jo izsolei nav reģistrejies neviens pretendeents.
14.03.2019ORN 2019/2Dūmvadu, to pakāju un ventilācijas kanālu tīrīšanas darbi dzīvojamās mājās Ilūkstes novadā, kuru pārvaldnieks ir SIA “ORNAMENTS” 20.03.2019. Skaidrojums02.04.2019Pazinojums par lēmuma pieņemšanu
04.03.2019SIA VCI2019/CA-4“Laboratorijas preču un reaģentu piegāde  SIA “Veselības centrs Ilūkste” vajadzībām”18.03.2019Paziņojums par pieņemto lēmumu
28.02.2019ORN 2019/1Energoefektivitātes paugstināšanas būvdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Pašuliene 4, Šēderes pagasts, Ilūkstes novads29.03.201923.04.2019. Pārtraukts, sakarā ar to, ka finanšu piedāvājums pārsniedz pasūtītāja finansiālās iespējas.
17.01.2019ORN/2019/C-1Cenu izpēte pasūtījumam ”Koksnes šķeldas piegāde siltumenerģijas ražošanai 2019.gadā”29.01.2019Paziņojums par pieņemto lēmumu
20.08.2018ORN 2018/1Dauddzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņa ielā 25, Ilūkstē, konstrukciju un jumta seguma remonts31.08.201805.09.2018. paziņojums par pieņemto lēmumu