ORN/2023/CA/3

 

Izziņošanas datums 10.05.2023
Pasūtītājs SIA “ORNAMENTS”
Iepirkuma nosaukums “Ultraskaņas siltumskaitītāju piegāde”

(CPV kods: 38428000-1, Mēraparāti šķidruma plūsmu mērīšanai)

Cenu aptaujas ID ORN/2023/CA/3
Kontaktpersona SIA “ORNAMENTS” valdes loceklis Jurijs Altāns tel.nr.26402197,

e-pasta adrese: ornaments@ilukste.lv

Iesniegšanas termiņš 25.05.2023
Pieteikumi jāiesniedz nosūtot elektroniski uz SIA ”ORNAMENTS”  e-pastu: ornaments@ilukste.lv vai  arī iesniedzot klātienē, vai atsūtot pa pastu (adrese: Jelgavas iela 21, Ilūkste, Augšdaugavas novads, LV-5447)

ORN_2023_CA_3_Nolikums