ORN 2023/CA/6

 

Izziņošanas datums 19.12.2023
Pasūtītājs SIA “ORNAMENTS”
Iepirkuma nosaukums “Malkas piegāde SIA “ORNAMENTS” siltumenerģijas ražošanai 2023./2024. gada apkures sezonā”
Cenu aptaujas ID ORN 2023/CA/6
Kontaktpersona SIA “ORNAMENTS” Ražošanas un Siltumapgādes iecirkņu vadītājs Pāvels Kuļikovskis, mob.tel. 22022846.

e-paststs: ornaments@ilukste.lv

Iesniegšanas termiņš 27.12.2023. plkst. 10.55
Pieteikumi jāiesniedz nosūtot elektroniski uz SIA ”ORNAMENTS” e-pastu: ornaments@ilukste.lv vai arī iesniedzot klātienē, vai atsūtot pa pastu (adrese: Jelgavas iela 21, Ilūkste, Augšdaugavas novads, LV-5447)

ORN_2023_CA_6_Nolikums