VAKANCE

Vakance SIA “ORNAMENTS” valdes locekļa amatam: https://www.augsdaugavasnovads.lv/novads/aktualitates/jaunumi/vakanc-valdes-locekla-amatam/

ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU TARIFI!

SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULATORS ir apstiprinājis  SIA “ORNAMENTS” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus (bez PVN): Tarifa nosaukums Darbības periods Tarifs (EUR/m3 bez PVN) ūdens pakalpojumu tarifs 01.05.2023.-30.04.2024. 1,28 EUR/m3 kanalizācijas pakalpojumu tarifs 01.05.2023.-30.04.2024. 2,01 EUR/m3 ūdens pakalpojumu tarifs no 01.05.2024. – uz nenoteiktu laiku 1,25 EUR/m3 kanalizācijas pakalpojumu tarifs no 01.05.2024. – uz nenoteiktu laiku 1,76 EUR/m3 Saite uz pilno lēmuma tekstu:  …

VAKANCE

SIA “ORNAMENTS” Jelgavas  iela 21, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447 aicina darbā galveno grāmatvedi (profesijas kods 2422 21) Darba pienākumi: Grāmatvedības un uzskaites procesa organizēšana, kārtošana un kontrole atbilstoši LR likumdošanai; Gada pārskata sagatavošana; Dažādu finanšu grāmatvedības atskaišu un pārskatu sagatavošana vadībai un valsts institūcijām; Ikdienas grāmatvedības procesa organizēšana (bankas operācijas, darbs ar debitoriem un kreditoriem, pamatlīdzekļu uzskaite, …

Šēderes, Pašulienes un Raudas ciemu, Šēderes pagastā, Eglaines un Baltmuižas ciemu, Eglaines pagastā un Pilskalnes ciema, Pilskalnes pagastā iedzīvotāju ievērībai

   SIA “ORNAMENTS” informē, ka saskaņā ar 14.11.2017. Ministru kabineta noteikumiem Nr.671 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”, 2022.gada 17.jūnijā  no plkst.9.00 un 16.00 notiks ūdensapgādes sistēmas profilaktiskā dezinfekcija. Ūdeni pirms lietošanas uzturā ieteicams uzvārīt! Dezinfekcijas laikā ir iespējami dzeramā ūdens padeves traucējumi, kā arī iespējama īslaicīga ūdens duļķainība. Atvainojamies par …

Par SIA “ORNAMENTS” komunālo pakalpojumu rēķinu apmaksas iespējām

Par SIA “ORNAMENTS” komunālo pakalpojumu rēķinu apmaksas iespējām SIA “ORNAMENTS” informē, ka sākot ar šī gada 4.martu rēķinus par komunālajiem pakalpojumiem būs iespējams apmaksāt TOP (Firma Madara 89) veikalu kasēs (tikai tos, kas izrakstīti pēc 01.03.2022.): mini top! – Dzirksteles, Bebrenes pagasts; top! – Pilskalnes iela 2A, Ilūkste; mini top! – Tirgus laukums 22, Subate …

Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Pašulienē 4, Šēderes pagastā, Augšdaugavas novadā.

2021.gada 6.maijā  tika parakstīts līgums Nr.160282/DME0000260, DME projekta Nr. DME 0000260, ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības finansējuma Pašulienes 4, Šēderes pagastā, Augšdaugavas novadā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai. Projekta ietvaros tiek veikta ārsienu, pagraba un bēniņu pārseguma siltināšana, logu, durvju nomaiņa dzīvokļos un kāpņu telpā, un apkures sistēmas rekonstrukcija. Kopējās projekta izmaksas EUR 594 625,20 …