PAZIŅOJUMS PAR DALĪBNIEKU SAPULCES SASAUKŠANU

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāldaļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70. pantu un 73. panta pirmo un otro daļu, SIA “ORNAMENTS” valde sasauc ārkārtas dalībnieku sapulci.   Dalībnieku sapulces norises vieta un laiks: Augšdaugavas novada pašvaldībā, Rīgas ielā 2, Daugavpilī. 2024.gada 09.jūlijā plkst. 10.00   Dalībnieku sapulces darba kārtība: Ārkārtas dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana. Par …

Paziņojums

Paziņojums!   27.05.2024g. tiks veikta dzeramā ūdens sistēmas profilaktiskā dezinfekcija Ilūkstē, Subatē, Ilzē, Bebrenē, Sventē, Doļnajā, Dubultī, Baltmuižā ( Prodes pagasts ). Vēršam uzmanību uz to, ka dezinfekcijas laika ūdens var būt nedaudz duļķains. Ūdenim iespējama neliela hlora smaka un piegarša. Ūdeni var lieto uzturā un sadzīvē, jo hlora koncentrācija nepārsniegts pieļaujamās normas. Ūdeni pirms …

PAZIŅOJUMS PAR DALĪBNIEKU SAPULCES SASAUKŠANU

Pamatojoties uz Publiskās personas kapitāldaļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70. pantu un 73. panta pirmo un otro daļu,  SIA „ORNAMENTS” valde sasauc ārkārtas dalībnieku sapulci.   Dalībnieku sapulces norises vieta un laiks: Augšdaugavas novada pašvaldībā,  Rīgas ielā 2, Daugavpilī. 2024. gada 8. martā plkst. 14.00   Dalībnieku sapulces darba kārtība: 1. Ārkārtas dalībnieku  sapulces  sekretāra …

Cienījamie Augšdaugavas novada iedzīvotāji!

Pamatojoties uz 13.12.2023. Augšdaugavas novada pašvaldības Dzīvokļa jautājumu komisijas lēmumiem “Par dzīvojamās telpas īres līguma grozīšanu sakarā ar īres līguma termiņa noteikšanu” un sakarā ar dzīvojamās telpas īres līgumu pārslēgšanu ar SIA “ORNAMENTS” aicinām Jūs laika posmā no 2024. gada 24. janvāra līdz 2024. gada 31. janvārim ierasties noslēgt Dzīvojamās telpas īres līgumus. 1) Ilūkstes …

VAKANCE

Vakance SIA “ORNAMENTS” valdes locekļa amatam: https://www.augsdaugavasnovads.lv/novads/aktualitates/jaunumi/vakanc-valdes-locekla-amatam/

ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU TARIFI!

SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULATORS ir apstiprinājis  SIA “ORNAMENTS” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus (bez PVN): Tarifa nosaukums Darbības periods Tarifs (EUR/m3 bez PVN) ūdens pakalpojumu tarifs 01.05.2023.-30.04.2024. 1,28 EUR/m3 kanalizācijas pakalpojumu tarifs 01.05.2023.-30.04.2024. 2,01 EUR/m3 ūdens pakalpojumu tarifs no 01.05.2024. – uz nenoteiktu laiku 1,25 EUR/m3 kanalizācijas pakalpojumu tarifs no 01.05.2024. – uz nenoteiktu laiku 1,76 EUR/m3 Saite uz pilno lēmuma tekstu:  …

VAKANCE

SIA “ORNAMENTS” Jelgavas  iela 21, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447 aicina darbā galveno grāmatvedi (profesijas kods 2422 21) Darba pienākumi: Grāmatvedības un uzskaites procesa organizēšana, kārtošana un kontrole atbilstoši LR likumdošanai; Gada pārskata sagatavošana; Dažādu finanšu grāmatvedības atskaišu un pārskatu sagatavošana vadībai un valsts institūcijām; Ikdienas grāmatvedības procesa organizēšana (bankas operācijas, darbs ar debitoriem un kreditoriem, pamatlīdzekļu uzskaite, …