PAZIŅOJUMS PAR DALĪBNIEKU SAPULCES SASAUKŠANU

Pamatojoties uz Publiskās personas kapitāldaļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70. pantu un 73. panta pirmo un otro daļu,  SIA „ORNAMENTS” valde sasauc ārkārtas dalībnieku sapulci.

 

Dalībnieku sapulces norises vieta un laiks:

Augšdaugavas novada pašvaldībā,  Rīgas ielā 2, Daugavpilī.

2024. gada 8. martā plkst. 14.00

 

Dalībnieku sapulces darba kārtība:

1. Ārkārtas dalībnieku  sapulces  sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ORNAMENTS” 2023. gada finanšu pārskata apstiprināšana.

3. Citi jautājumi.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *