Pazinojums par siltumapgādes tarifu Pašulienes ciemā


SIA “ORNAMENTS” informē , ka ar Augšdaugavas novada domes 2022.gada 31.marta lēmumu Nr. 534 “Par siltumenerģijas tarifa noteikšanu Pašulienes ciemā” tika apstiprināts siltumenerģijas tarifs 54,53 EUR/MWh (bez PVN), kas stāsies spēkā no 2022.gada 1.maija. Tarifa palielinājums saistīts ar kurināmā izmaksu palielinājumu.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *