ORN2020/CA-2

Izziņošanas datums 08.09.2020.
Pasūtītājs SIA “ORNAMENTS”
Iepirkuma nosaukums Cenu aptauja ”Koksnes šķeldas piegāde siltumenerģijas ražošanai”
Cenu aptaujas ID ORN2020/CA-2
Kontaktpersona SIA “ORNAMENTS” valdes loceklis Jurijs Altāns tel.nr.264021https://www.ilukste.lv/wp-content/uploads/iepirkumi/39476/SIA-ORN2020_CA-2_Skeldas_Piegade.docx97,

e-pasta adrese: ornaments@ilukste.lv

Iesniegšanas termiņš 18.09.2020. plkst.11.00
Pieteikumi jāiesniedz SIA ”ORNAMENTS” Jelgavas ielā 21, Ilūkstē, personīgi, pasta sūtījumā vai elektroniski uz  e-pastu ornaments@ilukste.lv